BANER
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

Jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych możesz przekazać kwotę do wysokości 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego.

Jeśli pragniesz wesprzeć statutową działalność naszej organizacji przekazując 1% wystarczy zrealizować prostą procedurę:
1. wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym podając konkretną kwotę, która nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
2. wpisz nasz numer: KRS 0000330288

TO PROSTE - Możesz skorzystać z deklaracji e-PIT ON-LINE :)


Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013


Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od 2009 r. Środki uzyskane w latach 2010-2015 z tytułu 1% przeznaczyliśmy na dofinansowanie realizowanych przez nas obozów rehabilitacyjnych, działalność fundacyjnego Centrum Integracji i Aktywizacji CIiA oraz zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań statutowych oraz wsparcie działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób z ASD.

Wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Kochani, każda złotówka, którą nam powierzyliście ma zwielokrotnioną siłę, ponieważ umożliwia nam realizację projektów, których efektem jest uśmiech i poczucie społecznej tożsamości potrzebującego młodego człowieka.


POMÓŻ NAM POMAGAĆ - PRZEKAŻ NASZĄ PROŚBĘ ZNAJOMYM :)
side by YORGI