TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria

AKTYWNI

Jako rodzice wiemy, że wychodzenie młodego człowieka z zaklętego kręgu izolacji to długi proces i bardzo ciężka praca. Wymaga zaangażowania i wsparcia wielu osób a w szczególności najbliższego otoczenia.

Pierwszy krok stawiamy my - rodzice, otwierając przed dzieckiem drzwi na świat, opanowując nasz własny, rodzicielski lęk przed nieznanym i podjęcie wyzwania, jakim jest jego aktywny udział w życiu.
W ramach realizowanych przez Fundację działań pomagamy dzieciom i młodzieży w aktywnym realizowaniu ich zainteresowań i pasji. Jest to specyficzny trening, poprzez zabawę hartujący psychikę i kształtujący osobowość, uczący radzenia sobie z przeciwnościami i pozwalający uwierzyć we własne siły. Stwarzamy możliwości do podejmowania wciąż nowych aktywności.
Wspieramy również rodziców i rodzeństwo osób z autyzmem i niepełnosprawnościami, dzieląc się naszym doświadczeniem i wiedzą specjalistów. Ukazujemy możliwości, pomagamy przebić się przez bariery zahamowań i podpowiadamy jak aktywnie wzmacniać młodych ludzi na ich drodze ku samodzielności.side by YORGI