TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

WARTO BYĆ RAZEM

Ideą wszystkich projektów realizowanych przez naszą Fundację jest wykorzystywanie pasji
i zainteresowań osób niepełnosprawnych jako narzędzia dla ich aktywnej integracji i reha-
bilitacji społecznej. Zajęcia są dedykowane zarówno dzieciom jak i młodzieży.

warto 33

Niezwykle ważnym jest w tym przypadku aktywny udział całych rodzin, zdrowych rówieśni-
ków i przyjaciół, przedstawicieli lokalnych społeczności oraz innych osób o podobnych zainteresowaniach.
Głównym celem takiego „spotkania” i współuczestnictwa jest wspieranie osób niepełnosprawnych w realizacji ich pasji, wzmacnianie motywacji w kierunku wychodzenia z izolacji poprzez działania integracyjne, zaznaczenie ich obecności w lokalnym środowisku oraz aktywizacja rodzin. Atutem takiej konstrukcji grupy jest realna możliwość osiągnięcie dodatkowego celu, jakim jest tworzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych (w szczególności osób z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi), opartego na doświadczeniu i wolnego od krzywdzących, zniekształcających stereotypów.
Metodą „małych kroków” i przy stosunkowo niewielkich kosztach, można osiągnąć zaskakująco znaczące efekty. Jak powiedział jeden z naszych autystycznych Przyjaciół, są to milowe kroki w codziennym życiu.side by YORGI