FUNDACJA FIONA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem, który powstał podczas konferencji metodycznej „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”. Naszym celem było podjęcie dyskusji nad możliwościami realnego wspierania uczniów ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. Podczas konferencji zaprezentowane zostały przykłady sprawdzonych rozwiązań, przynoszących realne korzyści zarówno dziecku, jak i jego rodzinie oraz specjalistom.

Osią dyskusji były trzy innowacje społeczne wypracowane w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS: „Rodzinne autonomie samodzielności”, „Asystent/adwokat społeczny/tłumacz osoby ze spektrum autyzmu” oraz „Autyzm relacyjnie”. Zaproszeni do udziału w dyskusji goście prezentowali własne propozycje innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych, które wspierają osoby ze spektrum w całościowym rozwoju. Wśród prelegentów znaleźli się samorzecznicy, rodzice uczniów ze spektrum autyzmu, psychologowie i pedagodzy − praktycy z długoletnim doświadczeniem współpracy ze środowiskiem osób w spektrum oraz przedstawiciele świata nauki (wykładowcy i badacze akademiccy). W efekcie podejmowanej dyskusji słuchacze poznali konkretne narzędzia metodyczne, które będą mogli zastosować we własnej praktyce pedagogicznej.

Materiał z zarejestrowaną konferencją jest dostępny na kanale YouTube:


PANEL I: Klasa w spektrum. O metodyce pracy pedagogicznej z uczniami ze spektrum autyzmu cz. 1. PANEL I: Klasa w spektrum. O metodyce pracy pedagogicznej z uczniami ze spektrum autyzmu cz. 2. PANEL II: Rodzice w spektrum. O współpracy z rodzicami uczniów ze spektrum autyzmu PANEL III: Przyszłość w spektrum? O wyższej edukacji i pracy osób ze spektrum autyzmu

PROGRAM KONFERENCJI

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości
9.15 – 9.30 Innowacje dla edukacji i nie tylko. Czym jest Inkubator WINS? (Agnieszka Gentsch-Piasek)

9.30-12.00 PANEL I: Klasa w spektrum. O metodyce pracy pedagogicznej z uczniami ze spektrum autyzmu
Dyskusja:
Ania Janiak, Elżbieta Olszak, Robert Bielecki, Jacek Kielin, Jan Stachowiak, Andrzej Tucholski

10.30 – 11.00 Prezentacja metodyczna OSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu
11.00 – 11.15 Prezentacja indywidualna: Metoda Bal-a-vis-x (Andrzej Tucholski)
11.15 – 11.30 Prezentacja innowacji „Autyzm relacyjnie” (dr Paulina Gołaska)

12.15 – 14.30 PANEL II: Rodzice w spektrum. O współpracy z rodzicami uczniów ze spektrum autyzmu
Dyskusja:
Alicja Bogaczyk, Adriana Domachowska, Anna Janiak, dr Anna Kostiukow, Weronika Miksza, Natalia Przybylska, Grzegorz Wilkiel

12.15 – 12.30 Prezentacja innowacji „Rodzinne Autonomie Samodzielności” (Anna Janiak)
13.15 – 13.30 Prezentacja indywidualna: Głos rodzica i nauczyciela (Alicja Bogaczyk)

15.00 – 17.00 PANEL III: Przyszłość w spektrum? O wyższej edukacji i pracy osób ze spektrum autyzmu
Dyskusja:
Anna Janiak, Jerzy Janiak, Konrad Kośnik, dr Katarzyna Pawelczak, Anna Rutz, Agnieszka Warszawa, dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak
oraz:
15.30 – 15.45 Prezentacja indywidualna: Głos akademicki (Konrad Kośnik)
16.15 – 16.30 Prezentacja innowacji „Tłumacz/Adwokat społeczny/Asystent osoby z ASD” (Jerzy Janiak)

17.00 – Zakończenie konferencji, przekazanie certyfikatów uczestnictwa 

PRELEGENCI

Paulina Gołaska – psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka, wykładowczyni w GSW Milenium. Prowadzi własną działalność konsultacyjno-szkoleniową. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu terapii dzieci i młodzieży. 

Anna Janiak – pedagożka specjalna, trenerka umiejętności społecznych, społeczniczka, prezeska Fundacji FIONA oraz Spółdzielni Socjalnej FURIA Autorka modelu aktywizacji społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu oraz rozwiązań wspierających ich rodziców i opiekunów. Laureatka konkursu grantowego „Inkubator WINS”. Mama dorosłego syna z ZA.

Agnieszka Gentsch-Piasek – przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, koordynatorka pilotażowego projektu grantowego dotyczącego inkubowania innowacji społecznych „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”  (Inkubator WINS), społeczniczka,  w bliskiej współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Jacek Kielin – psycholog, specjalista w zakresie pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością, wieloletni dyrektor przedszkola specjalnego „Orzeszek”, prowadzi Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich „Strefa Dobrych Emocji” w Poznaniu, autor książek i publikacji naukowych oraz popularno-naukowych.

Elżbieta Olszak – pedagożka specjalna, terapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Z. Tylewicza w Poznaniu, wykładowczyni akademicka (podczas konferencji wystąpi również wytypowany przez p. Olszak nauczyciel z SOSW).

Andrzej Tucholski – pedagog, terapeuta, nauczyciel waldorfski, z kilkunastoletnim doświadczeniem dydaktyczno-terapeutycznym zdobytym w waldorfskiej szkole specjalnej w Niemczech, specjalizuje się w gimnastyce leczniczej osób z niepełnosprawnością. Pracuje metodą Bal-a-vis-x.

Robert Bielecki – pedagog, dydaktyk, neurodydaktyk; nauczyciel oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie; autor artykułów z zakresu neurodydaktyki, pedagogiki i edukacji zdrowia; członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Naukowego Neurodydaktyki; interesuje się rolą mechanizmów pracy mózgu w procesie edukacji, propaguje włączanie osiągnięć neuronauki w projektowanie procesu uczenia się i nauczania.

Anna Kostiukow – Doktor nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, specjalistka zdrowia publicznego – ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób niepełnosprawnych, manager zakładów opieki zdrowotnej. Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni na licznych innych uczelniach województwa wielkopolskiego. Przez kilka lat wiceprezeska Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem „GEPETTO” oraz Fundacji „Cząstka Ciebie”. Założycielka Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego SpektrumAutyzmu.pl. Na co dzień mama zdrowego Franka i Jasia ze spektrum autyzmu.

Jan Stachowiak – samorzecznik, licealista, uczestnik zajęć i aktualnie wolontariusz Fundacji FIONA.

Grzegorz Wilkiel – logopeda, polonista i historyk z 10-letnim stażem, wicedyrektor Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego Miś w Poznaniu. Od kilku lat związany z III sektorem, w szczególności z obszarem zajmującym się terapią i rehabilitacją dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami (m.in. w Stowarzyszeniu „Lepsze Jutro”, Fundacji Miś, Fundacji Protega). Ukończył Akademię Liderów Społecznych przy Fundacji NIWA. Ze spektrum autyzmu związany od pierwszych lat pracy – najpierw jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca ucznia ze spektrum autyzmu w klasie czwartej, następnie jako terapeuta w pracy indywidualnej – w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Obecnie rozwija swoje pasje studiując psychologię na Uniwersytecie SWPS. 

Adriana Domachowska-Mandziak – psycholożka, certyfikowana trenerka Videotreningu komunikacji. Od 2000 roku pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej, pełniąc funkcję psycholożki. Od 2002 – psycholożka w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu. Członkini zespołu Strefy Dobrych Emocji Jacka Kielina.

Natalia Przybylska – założycielka PASJI ROZWOJU, trenerka kompetencji miękkich, terapeutka ręki oraz terapeutka metodą kinezjologii edukacyjnej. Założycielka i koordynatorka Klubu Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu RAZEM ŁATWIEJ, redaktorka portalu informacyjnego www.poznanautyzm.com. Prowadzi szkolenia, m.in. z komunikacji i współpracy na linii rodzic – terapeut(k)a, zarówno wśród pracujących już specjalistów i specjalistek, jak i wśród studentów i studentek, autorka artykułów, m.in: szerzących świadomość funkcjonowania rodziców osób z niepełnosprawnościami. Mama Huberta z wielopłaszczyznową niepełnosprawnością oraz zdrowej Antoniny.

Weronika Miksza – absolwentka politologii WNPiD UAM, redaktorka portalu „Niebieska-Fala”, referentka ds. współpracy międzynarodowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Wolontariuszka Fundacji FIONA i Fundacji Aktywnych FURIA, prowadząca m.in. warsztaty i prelekcje na tematy związane ze spektrum autyzmu.

Alicja Bogaczyk – pedagożka specjalna, nauczycielka wychowania przedszkolnego, mama Adasia ze spektrum autyzmu i neurotypowej Marii. Propagatorka komunikacji empatycznej i myśli humanistycznej w relacjach zawodowych i prywatnych, współpracuje z organizacjami pozarządowymi

Katarzyna Pawelczak – ceniona przez studentów i absolwentów wykładowczyni akademicka, pracowniczka Zakładu Pedagogiki Specjalnej WSE UAM, psycholożka, pedagożka, autorka publikacji z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością. Brała udział w interdyscyplinarnych projektach badawczych dotyczących jakości życia i opieki nad osobami z n.i. („Obiektywna i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów polityki społecznej”, „System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”, współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Marta Wrześniewska-Pietrzak – dr hab., pracownik Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, wykładowczyni akademicka, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Inicjatorka projektów społecznych na rzecz studentów ze spektrum autyzmu, współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób w spektrum

Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami, Prezeska Fundacji Elektrownia Inspiracji, Ambasadorka projektu „440 km po zmianę”, koordynatorka projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu uniwersalnego projektowania, komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach oraz z zakresu wspierania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w szkołach wyższych  

Agnieszka Warszawa – Prezes Fundacji Autism Team z Łodzi, współzałożycielka „Institutum Investigationis Scovorodianum”. Asystentka w Poradni Zdrowia Psychicznego, specjalistka ds. szkoleń. Self-Advocate (samorzecznik) w przestrzeniach spektrum autyzmu. Z wykształcenia projektant i plastyk oraz informatyk. Uczestniczka wielu kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej, głównie w kwestii neuroróżnorodności oraz na rzecz aktywizacji ruchu „Self-advocacy” w Polsce. Członkini inicjatywy „Chcemy całego życia!” oraz grupy samorzeczników „Jasna Strona Spektrum”. Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m. in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu. Konsultantka programu i ustawy „Za życiem”. Członkini zespołu ds. opracowania WPDA (Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi).

Jerzy Janiak – pedagog, wieloletni działacz na rzecz osób z ASD i wolontariusz pracujący z osobami ze spektrum autyzmu. Prezes Fundacji Aktywnych FURIA, administrator serwisu informacyjno-publicystycznego „Niebieska-Fala”, twórca projektu grantowego „Inkubator WINS” dotyczącego asystentury dla studentów ze spektrum autyzmu na uczelniach wyższych.

Konrad Kośnik – psycholog, doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM, wieloletni wolontariusz na rzecz osób ze spektrum autyzmu, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, uczestnik projektów na rzecz studentów ze spektrum autyzmu, w tym projektu „Inkubator WINS” dotyczącego asystentury dla studentów ze spektrum autyzmu na uczelniach wyższych