FUNDACJA FIONA

AUTYZM NO AUT 

AUTYZM NO AUT to bardzo pojemne hasło, które stało się dla nas drogowskazem. Mówi o naszej niezgodzie na wykluczenie, będące konsekwencją stereotypów i niewiedzy oraz zaniechań w przestrzeni wsparcia osób w spektrum autyzmu (ASD). Aktywnie wdrażamy społeczny model niepełnosprawności, zawarty w „Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ”. Konwencja redefiniuje pojęcie niepełnosprawności. Zmienia perspektywę postrzegania człowieka oraz barier, które realnie utrudniają mu możliwie pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Pragniemy te bariery odnajdywać, opisywać i niwelować. Poprzez działania projektowe staramy się odnajdywać i eksponować potencjał osób w spektrum autyzmu, wspierać ich w rozwijaniu pasji i zainteresowań, a także sprzyjać nabywaniu nowych kompetencji. 

Centrum Integracji i Aktywizacji

CIiA, czyli nasze fundacyjne Centrum Integracji i Aktywizacji działało od 21 września 2012 roku. Było zmaterializowanym, wielkim marzeniem. Mamy nadzieję, że poczekacie razem z nami na reaktywację działalności CIiA – bezpiecznej przystani w Poznaniu. Póki co... od 1 stycznia 2021 roku kontynuujemy ideę CIiA korzystając z przestrzeni zaprzyjaźnionych organizacji.

Szczegółowe informacje o realizowanych spotkaniach znajdziecie w zakładce SPOTKANIA

PASJONACI / NIE ZAFIKSOWANI

STUDIO POMYSŁÓW ABSURDALNYCH
W ramach naszego fundacyjnego studia filmowego zostały wyprodukowane trzy filmy. Zachęcamy do obejrzenia.
"Miłość?" Film ​powstał w 2015 roku. Otrzymał nagrodę Grand prix I Festiwalu Filmów nieCodziennych Poznań 2015 oraz Grand Prix Festiwalu OutFilm 2016 w Opolu w kategorii Fabuła
"Życie i kropka" Film został zrealizowany w ramach obozu "ZIMOWISKO 2019 – WIKTORIAŃSKI BON TON". Otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Filmów nieCodziennych w 2019 roku.
"Dorosłość" Film powstał w 2020 roku w ramach projektu "Pięć zmysłów". Już wkrótce będzie dostępny na naszym kanale YouTube

NIE ZAFIKSOWANI
Projekt „Niezafiksowani. Pasje to nie fiksacje. Rozwój pasji i zainteresowań jako element wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób w spektrum autyzmu.” powstał by zmienić stereotypowe podejście do tzw. fiksacji osób w spektrum autyzmu. W ramach projektu powstało pięć filmów. Kierujemy je w pierwszej kolejności do rodziców i opiekunów osób w spektrum autyzmu oraz specjalistów wspierających ich na drodze ku samodzielności, która nieodmiennie przebiega przez przestrzeń pasji i zainteresowań. Więcej informacji o projekcie znajdziecie TUTAJ

AUTONOMIE SAMODZIELNOŚCI

(Nie)samodzielność to zjawisko powszechne i postępujące... Rodzice! Zastanawiacie się jak zawrócić z tej drogi? Co możemy zrobić? Jak zainicjować i „przeżyć” zmiany? Jak odnaleźć w sobie siłę? Gdzie szukać wsparcia? Samodzielność jest możliwa na każdym poziomie sprawności. Bardzo trudno jest jednak zmienić wyobrażenie o potencjalnej samodzielności naszego dziecka. 
Eksperyment pozwala zamienić wiarę i nadzieję na wiedzę, która wzmacnia i ośmiela do działania. Tworzymy okazje do podjęcia wyzwania. W ramach spotkań grupowych, warsztatów i wyjazdów razem: gotujemy, sprzątamy, odkrywamy miejską infrastrukturę. Inicjujemy, pozwalamy się sprawdzić i przetestować otoczenia.

DOMOWE AUTONOMIE SAMODZIELNOŚCI to projekt wspierający rodzinę i przygotowujący ją do zmiany. Samoświadomość, świadomość wyzwań oraz codziennych obowiązków. Gotowość do nabywanie nowych umiejętności i kompetencji oraz sprawdzania ich w praktyce. Podejmowanie prób, cieszenie się z sukcesów i radzenie sobie z potknięciami. Razem z rodzinami (młodymi ludźmi w spektrum i ich najbliższymi) staramy się oswoić "samodzielność". Pozwalamy doświadczyć jak wpływa ona na codzienne funkcjonowanie rodzinnego domu. Jak  zmienia młodego człowieka. Jak otwiera wachlarz nowych możliwych scenariuszy na jego przyszłość... kiedyś, bez rodziców.

FURIA – AUTYZM – PRACA

Jednym z zadań, jakie sobie postawiliśmy jest reintegracja społeczno-zawodowa dorosłych osób w spektrum autyzmu, poprzez powołanie do życia i wsparcie rozwoju Spółdzielni Socjalnej FURIA, wdrażającej nasz autorski model aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Pokazując potencjał i realne osiągnięcia pracujących osób z autyzmem, kształtujemy wizerunek osób ze spektrum autyzmu, pozbawiony krzywdzących i odstraszających stereotypów, oparty o fakty. Spółdzielnia socjalna FURIA działa nieprzerwanie od 26 listopada 2014 roku, dając realne miejsca pracy oraz inspirując środowiska nie tylko w naszym kraju.

JESTEŚMY INNOWATORAMI

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla ważnych społecznych wyzwań to zadanie, któremu od kilku lat poświęcamy wiele czasu. Praca nad innowacjami angażuje cały zespół Fundacji FIONA. Do współpracy zapraszamy nie tylko specjalistów – wspierają nas również rodzice, opiekunowie, osoby z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu. Razem tworzymy rozwiązania sprzyjające zmianie sytuacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej. Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy:

NA ROZDROŻU – RODZINA W OBLICZU UBEZWŁASNOWOLNIENIA

RODZINNE AUTONOMIE SAMODZIELNOŚCI

NIEBIESKO-NIEBIESCY

PRACA NA POTENCJAŁACH POTENCJAŁEM DO PRACY

OBOZY AKTYWIZUJĄCE

Nasze obozy rehabilitacyjno-aktywizujące dedykujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym o zróżnicowanym poziomie sprawności, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera. Grupę uczestników wzmacnia pełnosprawna młodzież o podobnych pasjach, zainteresowana aktywnością integracyjną. Program każdego obozu jest dostosowany do potrzeb konkretnej grupy uczestników, z uwzględnieniem ich możliwości i zainteresowań. W trakcie obozów uczestnikom towarzyszą pełnoletni opiekunowie – rodzice, rodzeństwo lub wolontariusze. Z uwagi na ich obecność, w programie obozu ujęte są zajęcia wspierające dla rodziców i opiekunów, przygotowane przez terapeutów warsztaty i prelekcje oraz pokazy filmów i slajdów. Zawieranie znajomości między rodzicami, wymiana doświadczeń i dzielenie się pomysłami owocują w przyszłości poprawą jakości życia całych rodzin.

WSPINOUT

Wspinaczka jest wyjątkową formą spędzania czasu i nie jest aktywnością fizyczną, zarezerwowaną wyłącznie dla osób preferujących sporty ekstremalne. Jest jedną z tych dyscyplin, która głęboko ingeruje w psychikę człowieka. Łączy w sobie takie elementy jak współpraca, ale i konieczność podejmowania samodzielnych decyzji; przyczynia się do wzrostu samoakceptacji i wspiera proces odzyskiwania zaufania do innych. Wzmacnia upór w dążeniu do celu, ukazując jednocześnie konsekwencje określonego działania. Uczy zasad współżycia w grupie, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i partnerów z zespołu. Jest również lekcją zaufania i przyjaźni, której towarzyszą emocje, związane ze zdobywaniem nowych szczytów i przekraczaniem granic.

Obszerne fotorelacje z zimowych Taternisk oraz letnich aktywizujących obozów tematycznych, Eskapad i WSPIN-ów znajdziecie na naszym profilu na FB. Przygoda trwa…