TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

ESKAPADA

eskapada (fr. escapade 'wymknięcie się; eskapada' i ang. escape 'ucieczka') – według słownika wyrazów obcych: eskapada to wycieczka, wypad, wyprawa... oraz letnia impreza integracyjno-aktywizująca - nowy projekt Fundacji FIONA.

ESKAPADA nie jest propozycją turnusu wczasowego. Nasza impreza to wyzwanie :) Proponujemy przeżycie wspólnej przygody, ucieczkę od szarej rzeczywistości i codziennych trosk, pełną emocji i wyzwań wyprawę przyjaciół podążających RAZEM drogą ku integracji.
Nasz projekt dedykowany jest głównie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz innym młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym z uwagi na trudności w budowaniu właściwych relacji z otoczeniem, potrzebującym wsparcia oraz alternatywnej formy aktywnej społecznej rehabilitacji. Realizując naszą filozofię integracji, zaproszenie kierujemyrównież do zdrowych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zainteresowanych udziałem w imprezie kształtującej nowe postawy wobec niepełnosprawności i odmienności. Do rodzin chcących wesprzeć naszych wyjątkowych przyjaciół wspólną zabawą, radością i energią, pomocą w codziennych czynnościach, doświadczeniem jak radzić sobie z przeciwnościami.

eskapady2

W programie ESKAPADY znajdą się piesze i rowerowe wycieczki, gry i zabawy na świeżym powietrzu, atrakcje linowe oraz blok popołudniowych zajęć integracyjno-aktywizujących. Wspólna zabawa jest doskonałą okazją do nabywania nowych umiejętności, poszerzania zakresu samodzielności w codziennych czynnościach a także wielką lekcją przyjaźni, treningiem hartującym psychikę i kształtującym osobowość, uczącym radzenia sobie z przeciwnościami i pozwalający uwierzyć we własne siły. Bardzo ważnym elementem programu są zajęcia wspierające dla rodziców i opiekunów, prowadzone przez doświadczonego terapeutę. Spotkania grupowe i indywidualne rozmowy pozwalają nie tylko na wymianę doświadczeń między rodzicami, stwarzają również możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalisty.side by YORGI