TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria

JESTEŚMY

Bardzo ważnym celem podejmowanych przez Fundację działań jest ukazywanie właściwego i niezniekształconego wizerunku osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Podkreślając ich rzeczywistą obecność w środowiskach lokalnych pragniemy przeciwdziałać ich społecznemu wykluczeniu.
Spotkania, szkolenia i warsztaty organizowane w najbliższym otoczeniu osób z autyzmem i ich rodzin, nie tylko zwracają uwagę na ich problemy i potrzeby. Poprzez przekazywanie rzetelnej informacji, popartej doświadczeniem ludzi stale pracujących na rzecz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, mamy nadzieję zatrzymać falę izolacji społecznej powodowanej ksenofobią i brakiem wiedzy. Walczymy ze stereotypami, ponieważ krzywdzą one nie tylko osoby, których bezpośrednio dotyczą ale nas wszystkich, jeśli się im poddajemy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy rodziców, nauczycieli, szkoły, inne organizacje, wszystkich dla których wiedza o autyzmie i Zespole Aspergera oraz alternatywnych formach pracy z młodzieżą w ramach organizacji ich wolnego czasu i wypoczynku, może stanowić pomoc lub inspirację.side by YORGI