JESTEŚMY

O Fundacji…

Fundację założyliśmy razem, ponieważ dojrzała w nas potrzeba pomagania innym, którą od zawsze nosiliśmy w sobie, nieuświadomioną i uśpioną. Jesteśmy rodzicami chłopaka z Zespołem Aspergera i sami od wielu lat kroczyliśmy trudną drogą codziennej zmagań o zdrowie, przyszłość i miejsce w społeczeństwie dla naszego dziecka. Razem walczyliśmy o jego marzenia. Teraz jest już aktywnym, młodym człowiekiem, otwartym na świat i ludzi, który potrafi radzić sobie z trudnościami i samodzielnie określa swoje miejsce w świecie. Dzięki naszym Przyjaciołom – młodym ludziom w spektrum autyzmu i ich rodzicom – uświadomiliśmy sobie, że wykorzystując nasze doświadczenia i zdobytą wiedzę, dzieląc się energią i wiarą w sukces, możemy pomóc innym. Zrozumieliśmy, że dookoła nas są ludzie potrzebujący wsparcia w trudnym procesie przekraczania barier na ich drodze ku integracji. Któregoś dnia wszystko zostało wypowiedziane i wkrótce zmaterializowała się FIONA… a hasło RAZEM stało się mottem naszej pracy.

Ania i Przemek Janiak, 9.04.2009 roku

Misja i cele…

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA została ustanowiona aktem notarialnym 9 kwietnia 2009 roku, jako pozarządowa organizacja o charakterze non-profit i 26 maja 2009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 330288.

Celami działalności statutowej Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, osób w spektrum autyzmu i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.
Dziś nasze działania skupiają się na szeroko rozumianym wsparciu osób w spektrum, w szczególności młodzieży i dorosłych, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w proces kształtowania właściwego obrazu spektrum w przestrzeni społecznej.

Zarząd…

Anna Janiak – Prezes Zarządu Fundacji
Przemysław Janiak – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Rada Fundacji…

Elżbieta Olszak – Przewodnicząca Rady Fundacji
Łukasz Buchwald
Marcin Makowski
Kazimierz Kaźmierczak