TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria
Największym i najcenniejszym kapitałem organizacji
takich jak nasza Fundacja jest Człowiek...


Nasi Wolontariusze i Przyjaciele to wielcy entuzjaści, osoby o otwartych sercach i umysłach,
ludzie którzy nie tylko potrafią się dzielić swoimi pasjami,
lecz pomagają innym w realizacji ich marzeń.

Nasi podopieczni to młodzi ludzie,
którzy najbardziej potrzebują obecności drugiego człowieka,
pomocnej dłoni przyjaciela, podążania RAZEM trudną drogą ku integracji

ludzie

Przyłącz się do nas. Zapraszamy Ciebie i Twoja rodzinę do udziału w naszych akcjach.
Możesz zostać współuczestnikiem lub współtwórcą aktywności
przynoszących innym uśmiech i radość.side by YORGI