TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria

I TY MOŻESZ POMÓC NAM POMAGAĆ

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu,tylko sam był darczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany tym,co ten drugi przyjmuje z miłością.” Jan Paweł II


przlacz sie

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy obdarzyli zaufaniem Fundację FIONA i postanowili wesprzeć naszą działalność. Każda kwota przekazana na nasze konto bankowe, przeznaczana jest na realizację celów statutowych Fundacji, czyli pomoc osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, na ich drodze wychodzenia z izolacji ku integracji i aktywizacji społecznej. Każda złotówka, każdy dar ma zwielokrotnioną siłę, ponieważ umożliwia nam realizację projektów, których efektem jest uśmiech i poczucie społecznej tożsamości potrzebującego młodego człowieka.

Potrzebujemy również Twojego wsparcia :)side by YORGI