FUNDACJA FIONA

NA ROZDROŻU – RODZINA W OBLICZU UBEZWŁASNOWOLNIENIA

Innowacja społeczna: „Na rozdrożu. Rodzina w obliczu ubezwłasnowolnienia” została tak pomyślana, by możliwie szeroko oddziaływać na otocznie osób z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu – ich rodziców, najbliższych, specjalistów. Naszą intencją jest również otwarcie społecznej dyskusji o modelu wsparcia w podejmowaniu decyzji formalno-prawnych przez osoby z niepełnosprawnościami. Pragniemy zwrócić uwagę na realną sytuację rodziców i opiekunów osób zależnych, na ich trudne doświadczenia, dylematy i emocje.Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi materiałami. Trzy publikacje „Na rozdrożu (…)” wzajemnie uzupełniają się. Wszystkie powstały by pozwolić spojrzeć możliwie szeroko i z różnych perspektyw na rodzinę w obliczu ubezwłasnowolnienia.

„Dylematy na rozdrożu” – zbiór opowieści, refleksji i spostrzeżeń rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością i w spektrum autyzmu.

Dylematy na rozdrożu – wersja pełna

Dylematy na rozdrożu – wersja EKO

„Poprawnik na rozdrożu” – blok wiedzy formalno-prawnej dla rodziców, specjalistów oraz osób wspierających rodzinę.

Dylematy na rozdrożu – wersja pełna

Dylematy na rozdrożu – wersja EKO

„Rodzina na rozdrożu” – blok wiedzy i inspiracji dla specjalistów oraz osób wspierających rodzinę.

Dylematy na rozdrożu – wersja pełna

Dylematy na rozdrożu – wersja EKO

Innowacja powstała w ramach projektu Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności, realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.