FUNDACJA FIONA

NIEBIESKO-NIEBIESCY

Celem naszego rozwiązania jest zmiany w zakresie wzajemnych kontaktów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, między osobami ze spektrum autyzmu, ich rodzicami i opiekunami, a funkcjonariuszami Policji i samą instytucją. W ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu opracowane zostały gotowe narzędzia, możliwe do zastosowania przez podmioty wspierające osoby z ASD w procesie rehabilitacji społecznej i przygotowujące do samodzielności oraz do bezpośredniego zastosowania przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach kryzysowych. Projekt realizowany był w ramach inkubatora „WINS”.