NZ-O PROJEKCIE

PASJA, ZAINTERESOWANIA… NIE FIKSACJE

Fiksacja (łac. fixus – umocowany, stały)

Temple Grandin o fiksacjach pisała tak: „redukowały pobudzenie i uspokajały mnie. Prowadziły też do konstruktywnych działań i pomagały w procesie komunikowania się. Fiksacja na przymusowym mówieniu pozwalała uwolnić tłumione frustracje i przezwyciężyć osamotnienie. Dlatego walka z nimi jest niemądra”.

Projekt „Niezafiksowani. Pasje to nie fiksacje. Rozwój pasji i zainteresowań jako element wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób w spektrum autyzmu.” powstał by zmienić stereotypowe podejście do tzw. fiksacji osób w spektrum autyzmu i jego owoce kierujemy w pierwszej kolejności do rodziców i opiekunów osób w spektrum autyzmu oraz specjalistów wspierających ich na trudnej drodze ku samodzielności, która nieodmiennie przebiega przez przestrzeń pasji i zainteresowań.