NZ-O PROJEKCIE

PASJA, ZAINTERESOWANIA… NIE FIKSACJE

Temple Grandin o fiksacjach pisała tak: „redukowały pobudzenie i uspokajały mnie. Prowadziły też do konstruktywnych działań i pomagały w procesie komunikowania się. Fiksacja na przymusowym mówieniu pozwalała uwolnić tłumione frustracje i przezwyciężyć osamotnienie. Dlatego walka z nimi jest niemądra”.

Fiksacja (łac. fixus – umocowany, stały)