TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

OBOZY REHABILATACYJNE

Nasze obozy dedykujemy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, w szczególności z autyzmem i Zespołem Aspergera. Grupę uczestników wzmacnia pełnosprawna młodzież o podobnych pasjach, zainteresowana aktywnością integracyjną. Program każdego obozu jest dostosowany do potrzeb konkretnej grupy uczestników, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i zainteresowań, ale zawsze obejmuje: dopołudniowe zajęcia plenerowe turystyczno-rekreacyjne oraz popołudniowe zajęcia aktywizujące i wspomagające w formie warsztatów kulturowych.
W trakcie obozów uczestnikom towarzyszą pełnoletni opiekunowie – rodzice, rodzeństwo lub wolontariusze. Z uwagi na ich obecność w programie obozu ujęte są zajęcia wspierające dla rodziców i opiekunów, przygotowane przez terapeutów warsztaty i prelekcje oraz pokazy filmów i slajdów. Zawieranie znajomości między rodzicami, wymiana doświadczeń i dzielenie się pomysłami, owocują w przyszłości poprawą jakości życia całych rodzin.

obozy

Celem wszystkich podejmowanych w trakcie obozu aktywności jest tworzenie warunków przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, po przez nabywanie przez uczestników nowych umiejętności społecznych i kompetencji interpersonalnych. Indywidualne podejście, wspieranie procesu umocnienia wiary w siebie, dostrzegania mocnych stron, status partnerstwa w samodzielności, samoobsłudze i relacjach międzyludzkich mają na celu wzmocnienie naturalnej potrzeby bycia w grupie. Wszyscy jednakowo dbamy o warunki bytowe, odpowiadamy za zadania związane z życiem codziennym i zabawą.
Pracujemy nad stworzeniem modelu zintegrowanej grupy, w której wartość RAZEM ma najwyższe znaczenie. Obozy to nie tylko atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. To lekcja przyjaźni, zaufania, partnerstwa i pokonywania własnych słabości, niezwykle wartościowe doświadczenie na drodze wychodzeniu z izolacji społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z obozową historią FIONY zapraszamy do naszej KRONIKI - tam znajdziecie relacje z obozów i innych imprez wyjazdowych realizowanych w 2009, 2010 i 2011 roku.side by YORGI