TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

PAY- ROLL

Jest to rodzaj wsparcia finansowego, polegający na dobrowolnym zobowiązaniu się pracowników danej firmy (na podstawie pisemnej deklaracji) do regularnego przekazywania określonej przez siebie, niewielkiej kwoty wynagrodzenia na rzecz organizacji pozarządowej. Zebrane środki, są najczęściej podwajane przez większość firm z ich własnych środków i raz w miesiącu przekazywane na konto organizacji. W programie najważniejsze jest to, że darowizny nie są jednorazowe. Stanowią one istotne i co szczególnie istotne, stałe źródło finansowania działalności statutowej organizacji pozarządowej.
Każdy z pracowników uczestniczący w tego typu programie może odliczyć do 6% dochodu podlegającego opodatkowaniu od darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego.
Jeśli w Państwa firmie nie ma jeszcze programu składek pracowniczych na cele charytatywne, a chcieliby Państwo w takim programie uczestniczyć – prosimy o kontakt.side by YORGI