FUNDACJA FIONA

PRACA NA POTENCJAŁACH POTENCJAŁEM DO PRACY

Nasz projekt to rozwiązanie sprzyjające aktywizacji i reintegracji zawodowej osób ze spektrum autyzmu, po przez zmianę w postrzeganiu swoich niepełnosprawnych dzieci, przez ich rodziców i opiekunów. Projekt realizowany był w ramach inkubatora „Małe Wielkie Zmiany”.