TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria
RADA FUNDACJI

Elżbieta Olszak - przewodnicząca Rady Fundacji

Pedagog w szerokim znaczeniu tego słowa - jest nauczycielem młodzieży z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, jako wykładowca UAM w Poznaniu kształci nowe pokolenia studentów, jako terapeuta pomaga młodym ludziom z autyzmem i ZA oraz ich rodzicom. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Pro FUTURO w Poznaniu. Fundacja rodziła się przy jej nieocenionej pomocy - od początku, służyła nam radą i ciepłym słowem. Aktywnie angażując się w nasze projekty, zachęca do tego innych. Na naszych obozach wspiera nas swoim doświadczeniem i niespożytym rezerwuarem energii i pogody ducha. Wspina się RAZEM z nami, zadziwiając wszystkich determinacją.Łukasz Buchwald - członek Rady Fundacji

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej - kierunek Budownictwo i Inżynieria Środowiska w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie - aktualnie pracuje w zawodzie. Jako miłośnik „górskiej przygody", od kilku lat wspina się w skałach i w górach. Taternik, członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu oraz Klubu Sportów Górskich Escendo. „Praca z młodzieżą jest dla mnie niezwykłym doznaniem. Pozwoliła mi spojrzeć na samego siebie i... góry z nowej, zaskakującej perspektywy... To również zupełnie nowe doświadczenie wspinaczkowe."
Robert Kaźmierski - członek Rady Fundacji

Jest założycielem i członkiem Zarządu Fundacji Czarodziejska Góra, która niesie radość i pomoc dzieciom i młodzieży - również niepełnosprawnej. Instruktor Polskiego Związku Alpinizmu, od 20 lat wspina się w górach całego świata, szkoli młodzież i dorosłych w sztuce górskiej. W ich wspomnieniach pozostaje instruktorem z wyjątkową intuicją i indywidualnym podejściem do każdego uczestnika. Pasjonat historii i koni. Robert często powtarza, że poszukiwanie swojego miejsca na ziemi może niektórym zająć całe życie. Szczęśliwi ci, którzy ten sens życia odnajdują bardzo szybko.
Marcin Makowski - członek Rady Fundacji

Jest naszym przyjacielem.... Człowiek w pełnym znaczeniu tego słowa - potrafi dostrzec wartość i piękno w otaczającym go świecie. Z wykształcenia leśnik - w sposób niezwykle asertywny i bezkompromisowy manifestuje swoją miłość do przyrody, czym w naturalny sposób zaraża ludzi. Ma profesjonalne podejście do wszystkich podejmowanych przez siebie aktywności - jest podróżnikiem, wspinaczem i taternikiem. Jako pasjonat fotografii, dokumentuje unikalne piękno przyrody ze szczególnym uwzględnieniem jej zagrożonych przejawów. To właśnie Maki odkrył przed nami zaczarowany świat wspinaczki.side by YORGI