TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria

RAZEM

Razem jest wspólnym hasłem projektów o charakterze integracyjnym i aktywizującym, podejmowanych przez naszą Fundację w różnych miejscach i środowiskach, tam gdzie żyją samotni młodzi ludzie potrzebujący wsparcia na ich drodze ku integracji.

warto razem 2

Wieloaspektowa i wielopoziomowa aktywność, łącząca ludzi zróżnicowanych wiekiem, wykształceniem, statusem rodzinnym i zawodowym oraz poziomem sprawności, jest efektywną i najpełniejszą formą integracji. Uczestnicy nabywają nowe umiejętności, nabierają wiary we własne siły, kształtując poczucie przynależności odnajdują swoje miejsce w zespole. Każdy może czerpać z doświadczeń grupy, na miarę jego potrzeb i możliwości oraz we własnym tempie podążać ścieżką od obserwacji i naśladowania do samodzielności i aktywnego współdziałania.

Do wspólnej aktywności zapraszamy rodziny, przyjaciół, młodych ludzi mających podobne pasje z najbliższego otoczenia „Tych którym jest trudniej” urzeczywistniać marzenia. Organizowane przez Fundację zajęcia wspierają swoim udziałem osoby rozumiejące, że wspólne uczestnictwo w zabawie i przygodzie jest pierwszym krokiem do wyjścia z zamkniętego kręgu samotności i izolacji społecznej, jest drogą do lepszego i godniejszego życia.side by YORGI