FUNDACJA FIONA

RODZINNE AUTONOMIE SAMODZIELNOŚCI

Poprzez aktywne włącznie rodziców w proces podnoszenia poziomu samodzielności swoich dzieci pragniemy wesprzeć proces zmiany sytuacji osób zależnych z niepełnosprawnościami, w szczególności osób ze spektrum autyzmu. Chcemy stworzyć szansę rodzicom i opiekunom na uświadomienie sobie potencjału drzemiącego w dziecku oraz zmianę postawy wobec samodzielności dziecka; zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie wsparcia jego rozwoju. W konsekwencji może to stać się niezwykle ważnym elementem sprzyjającym zmianie aktualnej sytuacji całej rodziny. Projekt realizowany był w ramach inkubatora „WINS”.