BANER
baner

KIM JEST MENTOR W TANDEMIE?

To wolontariusz pragnący nawiązać przyjacielską relację z PODOPIECZNYM, odczuwający potrzebę dzielenia swojego wolnego czasu i zainteresowań z wymagającą wsparcia osobą niepełnosprawną.
Kandydaci na MENTORÓW wyłonieni w procesie rekrutacji, wezmą udział w cyklu szkoleniowym, a następnie po gruntownej analizie predyspozycji, połączeni zostaną w parę z wybranym PODOPIECZNYM.SZKOLENIE WARSZTATOWE DLA MENTORÓW:

- rola wolontariusza w relacji z osobą niepełnosprawną – psychologiczna analiza SWOT (mocne i słabe strony);
- wiedza na temat niepełnosprawności (autyzm, zespół Aspergera, Downa, niepełnosprawność intelektualna);
- sposoby komunikacji i opiekowania się relacją z osobą niepełnosprawną;JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UDZIAŁU W TANDEMIE DLA WOLONTARIUSZY?

- podniesienie poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna);
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji i wsparcia osoby niepełnosprawnej;
- poznanie i pełniejsze zrozumienie potrzeb osoby niepełnosprawnej;
- uświadomienie sobie własnych możliwości i talentów – kapitału wolontariusza :)


@@

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Poznań

poznanlogoania

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRWA:

Kandydaci na MENTORÓW - do końca kwietnia 2014
side by YORGI