BANER
baner

KTO MOŻE ZOSTAĆ PODOPIECZNYM W PROJEKCIE?

Nasz projekt dedykowany jest osobom z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną lub innym rodzajem niepełnosprawności, zagrożonym wykluczeniem z życia społecznego z uwagi na trudności w inicjowaniu i budowaniu relacji społecznych.
Zapraszamy do udziału nastolatków, starszą młodzież i dorosłych – ponieważ nie wiek, ale bezradność wobec samotności, braku przyjaciół i możliwości samorozwoju, towarzyszący niepełnosprawności, jest dla nas kryterium w procesie rekrutacji.
Celem projektu jest stworzenie warunków do zbudowania pełnej zaufania relacji pomiędzy PODOPIECZNYM a profesjonalnie do tego przygotowanym MENTOREM, która umożliwi młodemu człowiekowi realizowanie swoich potencjalnych możliwości, podniesie jego wiarę w siebie i pomoże znaleźć miejsce w społeczeństwie.JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UDZIAŁU W TANDEMIE DLA PODOPIECZNEGO?

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości;
- tworzenie nowych więzi;
- przezwyciężanie lęku przed podejmowaniem nowych zadań;
- wzmocnienie samodzielności;
- rozwój własnych zainteresowań.;


@@

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Poznań

poznanlogor1REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRWA:

Kandydaci na PODOPIECZNYCH - do końca maja 2014
side by YORGI