BANER
baner

JAKA JEST ROLA RODZINY W PROJEKCIE?

Rodzice, najbliższa rodzina, przyjaciele – to osoby, które na każdym etapie motywują PODOPIECZNEGO do udziału w projekcie, obserwują relację pomiędzy PODOPIECZNYM i MENTOREM oraz wspierają jej rozwój i stwarzając warunki do działania TANDEMU.
Bez wsparcia najbliższych, ich świadomości i zaangażowania proces otwierania się młodego człowieka na relacje z osobami spoza rodziny byłby bardzo utrudniony, a w niektórych przypadkach niemożliwy.SZKOLENIE WARSZTATOWE DLA RODZICÓW:

- rola rodzica osoby niepełnosprawnej (analiza i proces wsparcia);
- otwieranie się na potrzeby dziecka /osoby niepełnosprawnej;
- sposoby efektywnej komunikacji;JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UDZIAŁU W TANDEMIE DLA RODZINY?

- wsparcie procesu usamodzielniania się dziecka;
- wymiana doświadczeń między rodzicami oraz między rodzicami a wolontariuszami;
- pogłębienie wiedzy o potrzebach dziecka oraz umiejętności ich rozpoznawania;
- pogłębienie wiedzy o efektywnych sposobach porozumiewania się;
- trening umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w relacji z dzieckiem;


@@

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Poznań

poznanlogor2


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRWA:

RODZICE zainteresowani udziałem w szkoleniu warsztatowym - do końca maja 2014
side by YORGI