BANER
baner

CZYM JEST TANDEM?

MISJĄ PROJEKTU jest stworzenie pełnej zaufania relacji pomiędzy PODOPIECZNYM a profesjonalnie do tego przygotowanym MENTOREM oraz takie jej wspomaganie, aby rozwinęła się w bliską relację, przyjaźń, która umożliwi młodemu człowiekowi realizowanie swoich potencjalnych możliwości, podniesie jego wiarę w siebie i pomoże znaleźć miejsce w społeczeństwie.

TANDEM tworzy para uczestników: PODOPIECZNY i MENTOR, wyłonieni w procesie rekrutacji i dobrani na podstawie analizy potrzeb PODOPIECZNEGO i predyspozycji MENTORA, tak aby umożliwić młodemu człowiekowi realizowanie jego potencjalnych możliwości, podnieść jego wiarę w siebie, a w konsekwencji pomóc odnaleźć miejsce w otaczającym świecie.


JAK DZIAŁA TANDEM?

Działanie TANDEMU polega na regularnych spotkaniach PODOPIECZNEGO oraz MENTORA, realizowane w domu lub poprzez wspólne wyjścia na spacery, w miejsca preferowane przez PODOPIECZNEGO (np. kino, teatr, basen, wycieczki), a także poprzez udział w zajęciach prowadzonych w ramach Centrum Integracji i Aktywizacji Fundacji FIONA;
Przez cały czas trwania projektu monitorowany jest przebieg relacji w TANDEMIE, poprzez regularne spotkania KONSULTANTA MERYTORYCZNEGO z grupą MENTORÓW, indywidualne konsultacje oraz kontakty z PODOPIECZNYMI i ich rodzinami;KTO WSPIERA TANDEM?

RODZICE, NAJBLIŻSZA RODZINA, PRZYJACIELE, którzy na każdym etapie motywują PODOPIECZNEGO do udziału w projekcie, obserwują relację pomiędzy PODOPIECZNYM i MENTOREM oraz wspierają jej rozwój, stwarzając warunki do działania TANDEMU;

KONSULTANT MERYTORYCZNY – specjalista przygotowujący wolontariuszy do pełnienia roli MENTORA oraz udzielający wszystkim uczestnikom stałego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego;

KOORDYNATOR WOLONTARIATU – koordynujący i wspierający pracę MENTORÓW na każdym etapie projektu, stwarzający warunki optymalne dla działania TANDEMU;


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRWA:

Kandydaci na MENTORÓW - do końca kwietnia 2014
Kandydaci na PODOPIECZNYCH - do końca maja 2014
RODZICE - do końca maja 2014@@

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Poznań

poznanlogokasia

cienie

jerzy2


side by YORGI