TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

BEZPŁATNE USŁUGI

Jest to nieodpłatne świadczenie usług na rzecz organizacji społecznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i specjalizacji firmy np. bezpłatne udostępnienia środków transportu, pomieszczeń firmowych. Działania takie nie wymagają bezpośrednich inwestycji finansowych i pomagają w kreowaniu firmy jako zaangażowanej społecznie. Podmioty zainteresowane współpracą podpisują w tym zakresie umowę współpracy.side by YORGI