TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

WSPINACZKA JAKO FORMA SPOŁECZNEJ REHABILITACJI

Wspinaczka jest wyjątkową formą spędzania czasu i nie jest aktywnością fizyczną zarezerwowaną wyłącznie dla osób preferujących sporty ekstremalne. Jest jedną z tych dyscyplin, która głęboko ingeruje w psychikę człowieka. Łączy w sobie takie elementy jak współpraca, ale i konieczność podejmowania samodzielnych decyzji, przyczynia się do wzrostu samoakceptacji i wspiera proces odzyskiwania zaufania do innych, wzmacnia upór w dążeniu do celu ukazując jednocześnie konsekwencje określonego działania.

wspinamy

Uczy zasad współżycia w grupie, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i partnerów z zespołu. Jest również lekcją zaufania i przyjaźni, której towarzyszą emocje związane ze zdobywaniem nowych szczytów i przekraczaniem granic.
Nasze zajęcia wspinaczkowe i zabawy linowe dedykujemy w szczególności dzieciom i młodzieży, dla których brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, trudności w budowaniu relacji społecznych są wielkimi problemami, a nowe wyzwania dające możliwość kontaktu z ludźmi, budujące poczucie bezpieczeństwa, kształtujące tożsamość i wiarę we własne siły, stanowią niezbędną potrzebę.side by YORGI