FUNDACJA FIONA

MŁODZIEŻ i DOROŚLI W SPEKTRUM

Zapraszamy młodzież w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności, w szczególności młodych ludzi w spektrum autyzmu. dla których kształtowanie samoświadomości i wiedzy o otaczającym świecie, budowanie właściwej samooceny i wiary w człowieka, a w konsekwencji trening społecznych umiejętności, będą początkiem ich własnej drogi ku maksymalnie samodzielnej przyszłości.
Do nawiązania kontaktu zachęcamy rodziców, którzy zauważają u swoich dzieci trudności w kontaktach społecznych (niekoniecznie wynikające z niepełnosprawności) i poszukują dla nich środowiska bezpiecznego oraz przyjaznego, gdzie odmienność może być wartością. Na naszych zajęciach spotkacie zróżnicowaną grupę: uczestników oraz doświadczonych wolontariuszy Fundacji FIONA. Poprzez zabawę, nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie zainteresowań i zwyczajną rozmowę, staramy się stworzyć warunki do aktywności wspierającej rozwój każdego młodego człowieka. Nasi uczestnicy inspirują nas do podejmowania nowych wyzwań – poznajemy się, aby znaleźć odpowiednią formę współpracy. Naszą misja jest społeczna rehabilitacja poprzez: pasję, doświadczanie i szacunek.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych – jest efektywną formą wsparcia rozwoju i kształtowania samoświadomości, dedykowaną szczególnie osobom z trudnościami w kontaktach społecznych. Do tej grupy mogą należeć również młodzi ludzie w spektrum autyzmu. Zajęcia mogą być realizowane w formie indywidualnych lub grupowych spotkań.

RODZICE i OPIEKUNOWIE...

Grupa RR, czyli samopomocowa grupa dla rodziców realizuje swoje cykliczne spotkania w CIiA, co drugi piątek w godzinach wieczornych. W ramach zajęć odbywają się pogadanki i warsztaty o tematyce odpowiadającej na potrzeby uczestników. Niezwykle ważne jest również wzajemne wsparcie rodziców i opiekunów oraz wymiana doświadczeń – bezcenny bank informacji o tym, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.
Zapraszamy również na indywidualne spotkania i konsultacje, realizowane przez naszych specjalistów, dedykowane nie tylko rodzicom, również dziadkom i rodzeństwom osób z ASD (ang. autism spectrum disorder) oraz z innymi niepełnosprawnościami. To właśnie Wy tworzycie rodzinny mikrokosmos, bezcenne źródło wsparcia każdego człowieka.

NAUCZYCIELE i SPECJALIŚCI

Nasz zespół realizuje warsztaty, szkolenia i konsultacje dedykowane osobom chcącym rozszerzyć zakres swojej wiedzy na temat spektrum autyzmu oraz nabyć umiejętności, które wzbogacą indywidualny warsztat pracy nauczyciela i specjalisty.
Na zaproszenie szkół prowadzimy szkolenia i warsztaty dedykowane całemu zespołowi oraz warsztaty dla grup rówieśniczych oraz rodziców dzieci z klas, których uczniami są dzieci i młodzież w spektrum.

Konferencje i materiały nie tylko dla nauczycieli i specjalistów:

SZKOŁA W SPEKTRUM AUTYZMU - INNOWACJE W EDUKACJI
WSZYSCY JESTEŚMY (NIE)ZAFIKSOWANI

RELACYJNO-ROZWOJOWI

"Jesteśmy przekonani, że miarą naszego profesjonalizmu jest umiejętność nawiązywania z nimi pozytywnej i autentycznej relacji. Relacja ta, to specyficzny rodzaj więzi, spotkanie pomiędzy osobą wspierającą i wspieraną, w którym terapeuta odwołuje się do naturalnych predyspozycji i zainteresowań swojego klienta lub ucznia..." To tylko fragment manifestu Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych, które wspiera, edukuje i certyfikuje specjalistów oraz placówki edukacyjne i pomocowe dla dzieci młodzieży i dorosłych z wyzwaniami rozwojowymi. Jesteśmy częścią tej społeczności.

Aktualnie spotkania i konsultacje, zajęcia indywidualne i grupowe, warsztaty i szkolenia są realizowane również w internetowej przestrzeni naszego FBI – Fundacyjnego Boxu Internetowego.