FUNDACJA FIONA

PROJEKT

Projekt „Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani. O potrzebie wdrażania w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami neuroróżnorodnymi podejścia opartego na zasobach”, realizowany jest przez Fundację FIONA, a finansowany przez Miasto Poznań w ramach zadania publicznego mającego na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Nasza inicjatywa to kontynuacja działań podejmowanych w ostatnich latach przez Fundację FIONA oraz zaprzyjaźnione organizacje na rzecz wspierania edukacji osób w spektrum, m.in. Konferencji Metodycznej „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”, która odbyła się 15.10.2019 roku.

Założyliśmy trzy ściśle powiązane etapy działań: 1. BADANIE – określenie potrzeb nauczycieli uczących osoby neuroróżnorodne, 2. BROSZURA – opracowanie publikacji dla nauczycieli osób w spektrum autyzmu (w bezpośrednim nawiązaniu do wcześniej uzyskanych danych) oraz 3. eKONFERENCJA – organizacja e-konferencji metodycznej prezentującej dobre praktyki w zakresie edukacji osób w spektrum, a w perspektywie długofalowej przeciwdziałające systemowej dyskryminacji oraz wykluczeniu edukacyjnemu tejże grupy osób.

eKONFERENCJA 15.10.2020

Nasza konferencja była spotkaniem wyjątkowym i nieco odmiennym od typowych konferencji naukowych, do jakich przywykliśmy. Z potrzeby rozumu, czyli dla zachowania bezpieczeństwa naszych prelegentów i Państwa-słuchaczy zdecydowaliśmy się na formułę online. Z potrzeby serca zaś, czyli dla pokazania określonego sposobu myślenia o dobrej edukacji oraz popularyzowania pozytywnego obrazu spektrum autyzmu – na formułę bardziej osobistą, w konwencji rozmowy, nie wykładu. Zaprosiliśmy osoby wyjątkowe, z diagnozą spektrum i bez, których łączy jedna wspólna właściwość – ogromna pasja w robieniu tego, czym zajmują się na co dzień. I o tej pasji chcielibyśmy Wam wspólnie opowiedzieć.

Konferencja nie była zbiorem algorytmów metodycznych. Nie była prezentacją skutecznych strategii uczenia czy (o zgrozo!) leczenia osób ze spektrum autyzmu. Była za to okazją do wzięcia głębokiego, rześkiego oddechu świeżego powietrza pełnego pozytywnego przekazu, spojrzenia na osoby w spektrum inaczej i doładowania się bardzo potrzebną, dobrą – bo podbudowaną pasją – energią, która może zmienić zmurszałe mury placówek edukacyjnych. Program wydarzenia oraz sylwetki prelegentów prezentujemy niżej.

FILM KONFERENCYJNY

Wypowiedzi, pytania i refleksje zebrane w trakcie trwania eKonferencji – oszlifowane i rozwinięte o to, co w trakcie spotkania nie wybrzmiało – stanowi materiał do stworzenia po–konferencyjnej mini-produkcji.

Film pokonferencyjny na YouTube znajdziecie Państwo na specjalnie stworzonym kanale „Wszyscy Jesteśmy nieZafiksowani” oraz na profilu Fundacji FIONA na FB.

BROSZURA

Broszura jest bardzo ważnym, lecz tylko jednym z elementów projektu. Przygotowana została jako rozszerzenie, a zarazem uzupełnienie treści prezentowanych podczas eKonferencji „Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani (…)”, która odbyła się 15.10.2020 roku. Celem jej powstania jest wsparcie nauczycieli oraz innych specjalistów edukacyjnych (współpracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, przede wszystkim poprzez zmianę myślenia o autyzmie per se. Chcielibyśmy, aby niniejszy tekst stał się inspiracją do spojrzenia na osoby w spektrum inaczej, nie przez pryzmat ich trudności i ograniczeń, lecz zasobów i potencjału, jaki mają – bo posiada go każdy człowiek niezależnie od typowości bądź nietypowości układu nerwowego czy modelu rozwojowego.

PROGRAM eKONFERENCJI > 15.10.2020

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników – oczekiwanie na połączenie z prowadzącymi
10.00 – 10.30 Rozpoczęcie konferencji – omówienie zasad uczestnictwa, wprowadzenie

CZĘŚĆ I: O SPOŁECZNYM ZAANGAŻOWANIU I PASJI ZMIENIANIA ŚWIATA

10.30 – 10.50 Janek Gawroński, Fundacja AutismTEAM WYSTĄPIENIA na YT
10.50 – 11.05 Komentarz prowadzących oraz pytania od uczestników
11.05 – 11.25 Sylwia Mądra, Fundacja AutismTEAM WYSTĄPIENIE na YT
11.25 – 11.40 Komentarz prowadzących oraz pytania od uczestników
11.40 – 12.00 Joanna Sowińska, O!MEGA Szkoła, Instytut Pomocy Profesjonalnej WYSTĄPIENIE na YT

12.00 – 12.30 PRZERWA (projekcja filmów „Niezafiksowani” Fundacji FIONA)

CZĘŚĆ II: O ARTYSTYCZNEJ DUSZY I RZEMIEŚLNICZEJ WYTRWAŁOŚCI

12.30 – 12.50 Justyna Suchecka, dziennikarka, autorka „Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat” WYSTĄPIENIE na YT
12.50 – 13.05 Komentarz prowadzących oraz pytania od uczestników
13.05 – 13.25 Weronika i Jerzy Janiak, Fundacja Aktywnych FURIA WYSTĄPIENIE na YT
13.25 – 13.40 Komentarz prowadzących oraz pytania od uczestników
13.40 – 14.00 Kinga i Franciszek Jackl, ASPIRACJE WYSTĄPIENIE na YT

14.00 – 14.30 Przerwa (projekcja filmu „Miłość i kropka” Fundacji FIONA)

CZĘŚĆ III: O BYCIU Z INNYMI I DLA INNYCH, CZYLI O WARTOŚCI POMAGANIA

14.30 – 14.50 Anita Angielczyk, Psycholog na spektrum WYSTĄPIENIE na YT
14.50 – 15.05 Komentarz prowadzących oraz pytania od uczestników
15.05 – 15.25 Agnieszka Warszawa, Fundacja AutismTEAM WYSTĄPIENIE na YT
15.25 – 15.40 Komentarz prowadzących oraz pytania od uczestników
15.40 – 16.00 Dominika Dopierała, Fundacja Nordoff Robbins Polska WYSTĄPIENIE na YT

16.00 – 16.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji – KOMENTARZ MERYTORYCZNY na YT

PRELEGENCI

Dr Paulina Gołaska-Ciesielska – psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka, wykładowczyni akademicka. Od dziesięciu lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Interesuje się przede wszystkim tematyką wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka. Prowadzi Centrum Wspierania Relacji, w ramach którego organizuje szkolenia, warsztaty, grupy spotkaniowe, superwizje oraz konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością oraz wszystkich przeżywających trudności społeczne lub emocjonalne. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją FIONA, Fundacją Autism TEAM, Fundacją „Dziecko w Centrum” wraz z którymi realizuje projekty aplikacyjne na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Anna Janiak – pedagożka specjalna, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w spectrum autyzmu i ich rodzinami. Prezeska i koordynatorka programowa Fundacji FIONA – osobiście realizuje m.in.: zajęcia dla młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu; konsultacje, szkolenia i warsztaty dla rodzin i opiekunów osób z ASD oraz grupę dla rodziców; szkolenia i warsztaty dla nauczycieli; warsztaty dla młodzieży szkolnej, w szczególności klas w których uczą się osoby w spektrum autyzmu. Stworzyła autorski model aktywizacji społęczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu, który od 2015 wdraża w Spółdzielni Socjalnej FURIA. Autorka innowacji społecznych dedykowanych rodzicom i opiekunom osób w spektrum autyzmu, z zakresu usamodzielniania oraz społeczno-zawodowej aktywizacji ich dzieci. Laureatka konkursu grantowego „Inkubator WINS” – innowacja „Rodzinne autonomie samodzielności”.
Współpracuje m.in. z „Fundacją Dziecko w Centrum”, „Centrum Wspierania Relacji”, „Strefą Dobrych Emocji”.

Jan Gawroński – Czternastolatek w spektrum autyzmu i z milionem innych zalet. Samorzecznik, społecznik, działa w Fundacji Autism Team,  Inicjatywie Obywatelskiej „Chcemy całego życia!” Pomysłodawca i organizator Klubu Świadomej Młodzieży, który  zrzesza dzieci i młodzież w spektrum autyzmu.  Aktor grupy teatralnej Autentyczni Artyści,. Ambasador akcji „Autyzm na koszulkach”. Jeden z bohaterów książki pt. Young Power 30 historii o tym jak młodzi zmieniają świat autorstwa Justyny Sucheckiej. Podczas wydarzeń strajkowych pod Sejmem w maju 2018 r. odczytał apel do władz o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Autor „listu do minister”,  który wzmocnił kampanię dot. środowiskowych domów samopomocy typu D dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. W październiku 2019 r. stanął na czerwonej kropce TEDX Kids pod czujnym okiem psycholożki Doroty Zawadzkiej aby wygłosić mowę na temat potęgi różnorodności. Interweniuje wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami. Inicjator i propagator akcji „Ciche brawa” oraz „Stop głośnym dzwonkom w szkołach!”. Pasjonat map, tras i pociągów. Lubi pisać „słowa prawdziwe o sobie i ludziach”. Obala mity na temat życia w spektrum autyzmu. Kocha ludzi. Po swojemu. Jak mówi: „Świat jest o włos od mojego dotyku i to bywa trudne”.

Sylwia Mądra – współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz Fundacji Autism Team, w których działa społecznie na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Współorganizatorka i aktywna uczestniczka kampanii społecznych, podnoszących świadomość dot. życia z niepełnosprawnościami., m.in.  dot. zniesienia zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych;  „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” –dot. specjalistycznych  środowiskowych domów samopomocy D i E dla osób w spektrum autyzmu i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi  oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego: pomaga, mediuje, radzi i  interweniuje  społecznie wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Członkini podzespołu „Niepełnosprawność” w Zespole ds. Opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania. Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych, współpracuje z wieloma organizacjami w obszarze niepełnosprawności.  Organizatorka  i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów oraz spotkań autorskich  (m.in Porozmawiajmy o autyzmie) Propagatorka istoty i wagi samostanowienia osób z niepełnosprawnościami. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Menedżerka Zasobów Ludzkich – zawodowo, projektowo i hobbistycznie. Prywatnie mama fantastycznego Janka (14 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Joanna Sowińska – psychoterapeutka systemowa z wieloletnim stażem, pracuje terapeutycznie indywidualnie i z parami. Pomysłodawczyni poznańskiego Instytutu Pomocy Profesjonalnej, który kształci młodych psychologów, wspierając ich w doskonaleniu praktycznych umiejętności. Dyrektor autorskiej szkoły podstawowej i liceum O!MEGA. W edukacji najbardziej zajmuje ją facylitacja zmiany na poziomie organizacji kształcenia i dydaktyki.

Justyna Suchecka – dziennikarka specjalizująca się w tematyce edukacji i młodzieży; przez 11 lat związana z „Gazetą Wyborczą”, od października 2019 roku w TVN24.pl. Wiosną tego roku ukazała się jej debiutancka książka „Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat”. W czasie pandemii w telewizji Metro prowadziła program „Jak się uczyć?”. Jest absolwentką II LO w Gorzowie Wielkopolskim i ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na YouTube współprowadzi kanał kulturalny „Krótka Przerwa”, należy też do redakcji „Książek. Magazynu do Czytania”. Od dziecka pasjonuje się tańcem – jest dyplomowaną instruktorką tańca towarzyskiego.
Więcej informacji prezentuje portal WIKIPEDIA.

Weronika Janiak – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz politologii tamże. Redaktorka portalu „Niebieska-Fala” – serwisu informacyjnego Fundacji Aktywnych FURIA od kwietnia 2016 roku, w ramach którego nawiązywała współpracę m.in. z gdańskim Wydawnictwem Harmonia, krakowskim Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskim Wydawnictwem Pedagogicznym oraz Wydawnictwem Linia. Od 2015 roku Wolontariuszka poznańskich fundacji: Fundacji FIONA i Fundacji Aktywnych FURIA. W ramach Fundacji Aktywnych FURIA – współpracowniczka przy realizacji takich projektów, jak „NieZAfiksowani”, koordynatorka projektu „JESTEŚMY”, a także współautorka poradników wydanych w ramach innowacji Wielkopolskich Innowacji Społecznych „Tłumacz/adwokat społeczny / Asystent osoby z ASD” z ramienia Fundacji Aktywnych FURIA. Współprowadząca wyjazdowe warsztaty dla rodziców. Konsultant merytoryczny w poznańskim Centrum Wspierania Relacji, redaktor merytoryczny poradnika wydanego w ramach projektu „Lekcja Akceptacji. Poznaj, zrozum, zaakceptuj”, prowadzonego przez poznańską Fundację Na Niebiesko. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze spektrum autyzmu, szczególnie – podmiotowości osoby ze spektrum, motywacji w spektrum autyzmu, różnic poznawczych u osób neurotypowych i autystycznych. Administratorka grupy Kobiety ze spektrum autyzmu na portalu Facebook.

Jerzy Janiak – z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny, wolontariusz Fundacji FIONA i prezes Fundacji Aktywnych FURIA. Od uzewnętrzniania się na konferencjach woli praktyczną pracę z rodzicami osób w spektrum autyzmu, nauczycielami i terapeutami. Pasjonat szerokiego spektrum robótek ręcznych i kreatywnych: komponowania muzyki, tworzenia i kolekcjonowania instrumentów muzycznych, projektowania i szycia własnych pomysłów, historii średniowiecznej i wielu, wielu innych.

Kinga i Franciszek Jackl– twórcy projektu „Aspiracje. Autyzm na koszulkach”. „Jesteśmy rodzicami dwóch synów – Ignacego (2007) i Marcelego (2011). W pierwszej klasie SP starszy syn uzyskuje diagnozę książkowego zespołu Aspergera. Nasza rodzina doświadcza wielu trudnych sytuacji i emocji. Mamy na koncie liczne terapie (nie tylko dla dzieci), korzystamy z grup wsparcia, stale się uczymy.
Trzy lata później postanawiamy działać aktywnie na rzecz budowania społecznej świadomości spektrum autyzmu i oswajania z nietypowością. Produkujemy koszulki z hasłami, które pozytywnym językiem mówią o autyzmie, rzucają nowe światło na ten wzorzec rozwojowy, podkreślają mocne strony neuroróżnorodności. Koszulki Aspiracje i ich globalny przekaz daje do myślenia, ukazuje osoby w spektrum i ich bliskich poprzez pryzmat zasobów, a nie zaburzeń. Rodzi się społeczność, która chodzi w naszych koszulkach, proponuje nowe hasła, używa naszych grafik podczas prezentacji Okazuje się, że nasza działalność wypełnia pewną niszę, odpowiada na potrzeby środowiska, jest potrzebna w aktualnych warunkach.
Kolejne trzy lata później, mimo doświadczenia z Ignacym i stałego zgłębiania specyfiki spektrum autyzmu, życie znów nas zaskakuje. Marceli, choć kompletnie różny od brata, po 2 klasie SP również otrzymuje diagnozę zespołu Aspergera. Nazwa niby ta sama, a realizowanie potrzeb, scenariusze zachowań u obu chłopców bardzo różne.
Z czasem wypracowaliśmy równowagę, dzięki której czujemy się wystarczająco dobrymi rodzicami dzieci w spektrum autyzmu. Jeśli coś nam nie wychodzi, staramy się dodawać magiczne słowo „jeszcze”. O diagnozach synów mówimy otwarcie. Wierzymy, że wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy, relację i współpracę z osobą o tym wzorcu rozwojowym może nie tylko przynieść radość i satysfakcję, ale także realnie zwiększyć szanse na lepszą, świadomą przyszłość. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.
Chcemy się dzielić tą pozytywną energią – za pośrednictwem koszulek, bluz, gadżetów Aspiracje wysyłamy ją do Was! Łapcie i przesyłajcie dalej! Razem stwórzmy rozpoznawalną społeczność!

Anita Angielczyk – z zawodu psycholog, z diagnozy osoba na spektrum autyzmu. Za cel postawiła sobie obalać mity, szczególnie odnoszące się do kobiet z ASC (Autistic Spectrum Conditions), ale również wszystkie, które tworzą się wokół tematyki autyzmu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizację Wspieranie rozwoju osobowości, w związku z którą prowadziła warsztaty umiejętności miękkich. Aktualnie, zdobyte kwalifikacje stosuje głównie wspierając inne osoby w spektrum poprzez prowadzenie strony edukacyjnej/mini bloga na Facebooku – Psycholog na spektrum, prowadząc szkolenia oraz udzielając od ponad dwóch lat konsultacji psychologicznych. W ich trakcie m.in. wspiera w drodze do diagnozy, pomaga rozwiązać bolączki, na które osoba w spektrum natrafia na swej drodze, a także pomaga zrozumieć swój niesamowity umysł. Przed związaniem swojej ścieżki zawodowej z tematyką autyzmu pracowała w wielu miejscach, imając się zajęć od typowych dla studentki – w tym współpracując z różnymi fundacjami, w których m.in. pracowała również z dziećmi w niedyrektywnej metodzie podążania za dzieckiem – aż po wieloletnią pracę w administracji państwowej czy też w obszarze IT, jako badacz User Experience. Swoje szerokie doświadczenie zawodowe wykorzystała jako mentor w projekcie Zawodowe Zaprzyjaźnianie, który był skierowany do niepracujących dziewczyn w spektrum autyzmu w celu wsparcia ich na rynku pracy.

Agnieszka Warszawa – Prezes Fundacji Autism Team z Łodzi, współzałożycielka „Institutum Investigationis Scovorodianum”. Asystentka w Poradni Zdrowia Psychicznego, szkoleniowiec, certyfikowana specjalistka w zakresie wsparcia terapeutycznego osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Self-Advocate (samorzecznik), osoba w spektrum autyzmu. Z wykształcenia projektant i plastyk oraz informatyk. Pasjonatka m. in. neuro-nauk, fizyki, sci-fi oraz „Star Trek”. Uczestniczka wielu kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej, głównie w kwestii neuroróżnorodności oraz na rzecz aktywizacji ruchu „Self-advocacy” w Polsce. Członkini inicjatywy „Chcemy całego życia!” oraz grupy samorzeczników „Jasna Strona Spektrum”. Członek zwyczajny: The International Society for the Study of Occasionalism. Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m. in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu. Prelegentka licznych konferencji naukowych dot. obszaru funkcjonowania osób autystycznych oraz konsekwencji dla zdrowia psychicznego wobec stygmatyzacji, terapii behawioralnych i braku akceptacji. Konsultantka programu i ustawy „Za życiem”. Autorka oraz współautorka wielu publikacji popularnonaukowych i edukacyjnych. Członkini zespołu ds. opracowania WPDA (Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi).

Dominika Dopierała – muzyczka i certyfikowana muzykoterapeutka. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Po powrocie do Polski na trzy lata związała się z Akademią Muzyczną w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów w zakładzie muzykoterapii. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentem konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych. Dominika posiada doświadczenie w pracy z osobami z chorobami neurologicznymi i urazami powypadkowymi, uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z uchodźcami, bezdomnymi oraz osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Obecnie prowadzi muzykoterapię w ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży. W pracy z tą grupą szczególnie interesuje ją rola muzyki w budowaniu relacji z wychowankami z zaburzeniami więzi. Temat ten planuje zgłębiać w ramach badań i studiów doktoranckich. W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się organizacją sesji muzykoterapii oraz wspieraniem rozwoju muzykoterapii w Polsce. W ramach działań Fundacji Dominika rozpoczęła budowę Mobilnego Centrum Muzyki – przewoźnego pokoju terapii, a po otwarciu jego ściany także plenerowej sceny muzycznej. Jej osobistym celem jest upowszechnianie aktywnego muzykowania jako sztuki społecznej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego. Prowadzenie plenerowych sesji muzyki widzi jako sposób na integrację grających. Wierzy, że w szerszej perspektywie, to właśnie poczucie wspólnoty pozwala społeczeństwu skutecznie mierzyć się z problemami świata, który tworzy. Odpoczynku i inspiracji szuka w górach, w ciszy. Jej ulubione słowo to ‘balans’. Często też wraca do słów wypowiedzianych przez muzykoterapeutkę Rachel Verney: „Jednym z najpiękniejszych doświadczeń, jakie możesz dać drugiemu człowiekowi, to pozwolić mu Ciebie zmienić”.